KB to Eib Converter

Convert data size in Kilobyte (KB) to Exbibit (Eib)